X Congrés estatal de EOI - València, 2017

El X Congrés estatal d'Escoles Oficials d'Idiomes ja està aquí. Si hi vas i ens ho vols compartir, aquí tens un padlet per fer-ho.